Select Page

Lõppenud projektid

Projekt: Arengustrateegia ja tegevuskava koostamine VVV SA arenguhüppeks

Projekti periood: 01.04.2020-31.08.2020

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 3985  eurot, sellest toetus 3985 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk: Suurenenud on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse tegevusvõimekus oma arengu analüüsimisel, mis on saavutatud sihtasutuse uue arengustrateegia koostamisega koos tegevuskavaga arenguhüppeks.

Projekti raames toimusid järgmised tegevused:

Tegevus 1. VVV SA arengustrateegia koostamine koos tegevuskavaga arenguvajadusteks

Tegevus 2. Tutvumine sarnase teenustepakkujaga. Metsamõisa Puhta vee teemapargi külastus

Projekti tegevused viidi edukalt ellu. Projekti väljundina valmis Vapramäe Vellavere Sihtasutuse sihtasutuse strateegia 2030

 

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

VVV matkasarja neli matka EV100 sünnipäevaks

Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koolitused ja arendustegevused

Projekt: Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste turundamisega

Õppeprogrammide arendamine Vapramäe Loodusmajas

Mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi koostamine Vapramäe Looduskeskusele.

VVV tegevuskava arenguvajaduste elluviimiseks

Projekt Keskkonnahariduslike teenuste arendamine Vapramäe Loodusmaja baasil

Grundtvig projekt -Photography in promotion and preservation of natural heritage

Avalike teenuste arendamise äriplaan Vapramäe Loodusmaja baasil

LOODUSMAJA EHITAMINE VAPRAMÄELE

KOOLITUSTEGA EDUKAMAKS

Arengustrateegia- samm jätkusuutlikkuse suunas

Eeltööd ja uuringud Elva puhkepiirkonna matkaradade kaasajastamiseks ja loodusmaja ehitamiseks

“Elva puhkepiirkonna tuntuse parandamine ja külastatatavuse suurenamine”

“Elva jõgi – veetee…”

“Loodusturism -Elva puhkepiirkonna säästva arengu võti”

“Vellavere looduslooduskeskus…”

“Tootestrateegia …”

“ Elva jõe veetee puhastamine jäätmetest…”

Leader projekt: Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koostöövõrgustiku arendamine