Warning: Undefined variable $template_directory in /data05/virt69677/domeenid/www.vvvs.ee/htdocs/wp-content/themes/Divi-child/functions.php on line 25
Lõppenud projektid | Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus - Matkad, matkarajad, õppeprogrammid, loodusturism
Select Page

Lõppenud projektid

Projekt: Loodusakadeemiate  läbiviimine õpilastele Vapramäe Loodusmajas 2021-2022 õppeaastal.

Toetas: SA Eesti Teadusagentuur

Projekt toimus: 01.08.2021-31.07.2022

Projekti eesmärk: teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna propageerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine loodus ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu Vapramäe Loodusmajas ühel õppeaastal toimuvate loodusakadeemiate kaudu Elva piirkonna haridusasutuste 4-6. klassi õpilastele.

Ühel  loodusakadeemia õppeaastatel viidi läbi 8 akadeemia õppemoodulit.

Laste loodusakadeemia õppemoodulid toimusid järgmistel teemadel ja kuupäevadel:

  1. oktoober – 1. moodul. Muld ja mullaorganismid.
  2. november – 2. moodul. Kliimamuutuste uurimine.
  3. detsember – 3. moodul. Keemiateadus-keemiliste reaktsioonide läbiviimine.
  4. jaanuar – 4. moodul. Taastuvad energiaallikad.
  5. veebruar – 5. moodul. Õppepäev TÜ muuseumis. Hullu teadlase koolitund, Aju, imeline inimene, atmosfäär
  6. märts –  6. moodul: tehnilised vahendid loodusõppes.
  7. aprill  –  7. moodul:  . Õpe karula Rahvuspargis. Eesti Kaitsealad – teadustööd Karula rahvuspargis. Taime aastaring.
  8. aprill – 8. moodul – savimaja-halupuude/savi ja savi-liiva-põhu ehitustehnika. Puud ja pungad.

Loodusakadeemias osales 43 last.

 

Projekt:Praktilised oskused noortele praktiliste programmidega “.

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti rahastaja:

Projekti periood: 01.09.2019 – 31.12.2021

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 16010  eurot, sellest Leader toetus  12808 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Ühisprojekti eesmärk on elujõuline kogukond TAS piirkonnas, mis saavutatakse 55 praktilise programmi läbiviimisega kokku 1100-le noorele nende praktiliste oskuste arendamiseks. Ühisprojekti eesmärk on noorte ettevõtlikkuse toetamine ja praktiliste oskuste arendamine.

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

Põhitegevus 1. Programmide läbiviimine noortele jaguneb kolmeks alategevuseks:

Tegevus 1.1. Programmide läbiviimine looduses Vapramäe, Vellavere ja Vitipalu matkaradadel.

Tegevus 1.2. Programmide läbiviimine Vapramäe loodusmajas.

Tegevus 1.3. Transporditeenus programmile sõiduks.

Elva Puhkepiirkond uue ideepangaga Läti turule

Projekt: “Elva Puhkepiirkond uue ideepangaga Läti turule  “.

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti rahastaja:

 

Projekti periood: 01.01.2019 – 31.12.2021

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 48 476.02  eurot, sellest Leader toetus  38780.80 eurot.

 

Projekti lühikokkuvõte:

Ühisprojekti eesmärk on Elva Puhkepiirkonna tuntuse suurendamine nii Eestis kui Lätis ning puhkepiirkonna reisisihi positiivse maine kujundamine ühisturundamise, partnerite teadlikkuse tõstmise, Elva puhkepiirkonna fotokonkursi ja matkamängu viimisega Läti turule ning piirkonna retkejuhtide ja partnerite koolitamisega koolitussarja “Uued ideed ideepanka” kaudu.

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

T1. Elva puhkepiirkonna turundustegevustega Läti turule.

Messid ja trükised.

T2. Koolitussari: “Uued ideed ideepanka”.

T3. Elva puhkepiirkonna fotokonkursiga Märka Mind Läti turule

T4. Elva puhkepiirkonna partnerite matkamänguga Läti turule.

T5. Elva puhkepiirkonna matkamängu ja

matkapäevade trükised

Tegevused viiakse ellu kolme aasta jooksul.

 

Projekt: Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste turundamisega

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti periood: 01.04.2018 – 30.04.2019

Projekti eesmärk: Projekti „Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste  turundamisega“ eesmärgiks on matkaradade digitaliseerimise,  kommunikatsioonistrateegia ja turunduskava koostamise kaudu saavutada Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse meeskonna tegevusvõimekuse suurenemine ja organisatsiooni tõhus toimimine oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

Projekti eelarve: Projekti kogumaksumus on 9508,44 eurot, millest Kysk toetus on 9000 eurot.

Projekti lühitutvustus:

Projekti eesmärkide saavutamiseks uuendatakse ja tehakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse  kodulehe kaudu kättesaadavaks ja mugavalt kasutatavaks kolme piirkonna matkaradade kaardid, mis on kasutatavad nii väljatrükkidena kui digitaalselt matkaradadel. Digitaliseeritakse ning tehakse külastajatele kodulehe kaudu kättesaadavaks  7 matkarada ja 3 rattarada. Digitaliseeritud matkarajad sisaldavad gps seadme poolt salvestatud rajaandmeid ja on  kasutatavad ka matkarajal nutiseadmega matkates. Projekti eesmärkide saavutamiseks valmib sihtgruppidele teenustepõhiselt suunatud kommunikatsioonistrateegia koos  turunduskavaga. Projekti raames  saavutatud arenguhüpet mõõdame valminud matkapiirkondade kaartide arvuga, digitaliseeritud matka- ja rattaradade arvuga ning tellitud õppeprogrammide ja matkade arvu kasvuga.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse turunduskava ja teenuste kommunikatsioonistrateegia 2019-2022

Projekt: Arengustrateegia ja tegevuskava koostamine VVV SA arenguhüppeks

Projekti periood: 01.04.2020-31.08.2020

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 3985  eurot, sellest toetus 3985 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk: Suurenenud on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse tegevusvõimekus oma arengu analüüsimisel, mis on saavutatud sihtasutuse uue arengustrateegia koostamisega koos tegevuskavaga arenguhüppeks.

Projekti raames toimusid järgmised tegevused:

Tegevus 1. VVV SA arengustrateegia koostamine koos tegevuskavaga arenguvajadusteks

Tegevus 2. Tutvumine sarnase teenustepakkujaga. Metsamõisa Puhta vee teemapargi külastus

Projekti tegevused viidi edukalt ellu. Projekti väljundina valmis Vapramäe Vellavere Sihtasutuse sihtasutuse strateegia 2030

 

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

VVV matkasarja neli matka EV100 sünnipäevaks

Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koolitused ja arendustegevused

Projekt: Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste turundamisega

Õppeprogrammide arendamine Vapramäe Loodusmajas

Mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi koostamine Vapramäe Looduskeskusele.

VVV tegevuskava arenguvajaduste elluviimiseks

Projekt Keskkonnahariduslike teenuste arendamine Vapramäe Loodusmaja baasil

Grundtvig projekt -Photography in promotion and preservation of natural heritage

Avalike teenuste arendamise äriplaan Vapramäe Loodusmaja baasil

LOODUSMAJA EHITAMINE VAPRAMÄELE

KOOLITUSTEGA EDUKAMAKS

Arengustrateegia- samm jätkusuutlikkuse suunas

Eeltööd ja uuringud Elva puhkepiirkonna matkaradade kaasajastamiseks ja loodusmaja ehitamiseks

“Elva puhkepiirkonna tuntuse parandamine ja külastatatavuse suurenamine”

“Elva jõgi – veetee…”

“Loodusturism -Elva puhkepiirkonna säästva arengu võti”

“Vellavere looduslooduskeskus…”

“Tootestrateegia …”

“ Elva jõe veetee puhastamine jäätmetest…”

Leader projekt: Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koostöövõrgustiku arendamine