Select Page

Üldinfo

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus on mittetulundusühing, mis moodustati 8. jaanuaril 1999. aastal. Asutajaliikmed on Nõo, Konguta ja Palupera vallad, Elva linn, Tartu Maaspordi Liit ja kolm eraisikut: Olev Matt, Gustav-Ülo Kaarna ja Vambola Ird.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus lähtub oma tegevustes vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele.

VVV SA missioon:

Kujundame lastes, noortes ja peredes loodust säästvat mõtteviisi kvaliteetse loodushariduse ja säästliku loodusturismi kaudu.

VVV SA visioon aastaks 2030:

  • Vapramäe loodusmajast koos Vapramäe, Vellavere ja Vitipalu piirkonna matkaradadega on kujunenud üle-eestilise tuntusega loodushariduse ning -turismi keskus.
  • VVV SA hallatavad puhkekohad ja matkarajad on atraktiivsed, hästi hoitud ja hooldatud. Teave teenuste kohta on värske ja lihtsalt leitav.
  • Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus on uuendusmeelne, hästi juhitud, finantsiliselt jätkusuutlik ning hinnatud koostööpartner.

Postiaadress: Voika 23, Nõo 61601, Tartumaa

Tegutsemise aadress: Vapramäe Loodusmaja, Vissi küla, Nõo vald vt. http://www.vapramaja.ee/asukoht/
Telefon:
5088359 (Gea Järvela) lepingulised küsimused, kooskõlastused, e-mail: sihtasutus@vvvs.ee
5254172 õppeprogrammide, matkade ja loodusmaja broneerimine; e-mail: sihtasutus@vvvs.ee

Reg.nr: 90001552

A/A: EE941010220001454014