Broneerimistingimused

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse matkapakettide, Vapramäe Loodusmaja ja Vellavere Loodusmaja broneerimistingimused (Kinnitatud Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse 27.12.2012 juhatuse otsusega nr 8)

Broneerida saab telefonil 5254 172 või e-posti aadressidel triinu@vvvs.ee ja
sihtasutus@vvvs.ee järgmistel tingimustel:

• Peale broneeringu tegemist edastab VVV SA teenuse kasutajale arve, milles ühe osana
on ära toodud ettemaksu suurus.
• Broneering hakkab kehtima peale ettemaksu tasumist.
• Ettemaksu suurus on 50% teenuse maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel ettemaksu ei tagastata.
• Arve peab olema tasutud kolm päeva enne ürituse või/matka toimumist.
• Broneeritud aja või paketi muutmine: broneeritud aega ja/või paketti saab muuta
võimaluse korral vastastikusel kokkuleppel.
• Vapramäe ja Vellavere Loodusmaja broneeritakse VVV SA poolt ainult koos
matkapaketiga (v.a. keskkonnaharidusliku sisuga seminarid jms tegevused)
• Vellavere ja Vapramäe Loodusmaja kasutamisel heatahtlikel üritustel on VVV SA
juhatusel õigus kokku leppida Loodusmaja kasutamine kokkuleppehinnaga.
• Broneeringu tühistamisel vähem kui 24 h tundi enne ürituse/matka toimumist ei kuulu
tasutud summa tagasimaksmisele.
Ettemaksu või arve tasumisega kinnitab tellija, et ta nõustub broneerimis- ja/või
rendilepingu tingimustega.

E-pood
E-pood