Select Page

Uued projektid

Projekt: Ideekavanditest teostuseni –  arenguhüpe uuenduslike  lahendustega matkaradadel

Projekti periood: 01.12.2021-31.07.2023

Projekti maksumus: 31000 eurot. KYSK toetus 25000 eurot. Omaosalus 6000 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk: Suurenenud on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse võimekus kogukonna ja tööprotsesside juhtimises, finantsplaneerimisel ning tegutsemises loodushariduse valdkonnas, mis on saavutatud uuenduslike ideede teostamisega avalikel matkaradadel, uute teenuste käivitamisega ja retkejuhtide väärtustamisega  motivatsioonikoolitusel osalemise kaudu.

Projekti raames toimuvad järgmised tegevused:

Tegevus 1. Vapramäe raja –Lugude raja/Digimatka/e-giidi/ infopostide tekstide koostamine ja lugude valimine.

Tegevus 2. Vapu lasteraja infopostide tekstide koostamine ja lugude valimine.

Tegevus 3. Maastikukunstiraja ja paljajalaraja ideekavandi koostamine.

Tegevus 4. Vapramäe maalilaagri läbiviimine.

Tegevus 5. Lugude raja ja Vapu lasteraja lugude lindistamine ja töötlemine.

Tegevus 6. Lugude raja ja Vapu lasteraja infotahvlite kujundamine.

Tegevus 7. Lugude raja “Jutustaja” kontseptsioon, graafiline disain, programmeerimine.

Tegevus 8. Lugude raja ja Vapu lasteraja infopostide valmistamine ja paigaldamine.

Tegevus 9. Lugude raja ja Vapu lasteraja infotahvlite trükkimine.

Tegevus 10. Vapu lasterajale atraktsioonide valmistamine ja paigaldamine.

Tegevus 11. Motivatsiooni-koolitus Leedu matkaradadele ja looduskeskustesse.

Tegevus 12. Arengueksperdi kaasamine.

 

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

 

 

 

Projekt:Praktilised oskused noortele praktiliste programmidega “.

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti rahastaja:

Projekti periood: 01.09.2019 – 31.12.2021

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 16010  eurot, sellest Leader toetus  12808 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Ühisprojekti eesmärk on elujõuline kogukond TAS piirkonnas, mis saavutatakse 55 praktilise programmi läbiviimisega kokku 1100-le noorele nende praktiliste oskuste arendamiseks. Ühisprojekti eesmärk on noorte ettevõtlikkuse toetamine ja praktiliste oskuste arendamine.

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

Põhitegevus 1. Programmide läbiviimine noortele jaguneb kolmeks alategevuseks:

Tegevus 1.1. Programmide läbiviimine looduses Vapramäe, Vellavere ja Vitipalu matkaradadel.

Tegevus 1.2. Programmide läbiviimine Vapramäe loodusmajas.

Tegevus 1.3. Transporditeenus programmile sõiduks.

 

Elva Puhkepiirkond uue ideepangaga Läti turule

Projekt:Elva Puhkepiirkond uue ideepangaga Läti turule  “.

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti rahastaja:

 

Projekti periood: 01.01.2019 – 31.12.2021

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 48 476.02  eurot, sellest Leader toetus  38780.80 eurot.

 

Projekti lühikokkuvõte:

Ühisprojekti eesmärk on Elva Puhkepiirkonna tuntuse suurendamine nii Eestis kui Lätis ning puhkepiirkonna reisisihi positiivse maine kujundamine ühisturundamise, partnerite teadlikkuse tõstmise, Elva puhkepiirkonna fotokonkursi ja matkamängu viimisega Läti turule ning piirkonna retkejuhtide ja partnerite koolitamisega koolitussarja “Uued ideed ideepanka” kaudu.

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

T1. Elva puhkepiirkonna turundustegevustega Läti turule.

Messid ja trükised.

T2. Koolitussari: “Uued ideed ideepanka”.

T3. Elva puhkepiirkonna fotokonkursiga Märka Mind Läti turule

T4. Elva puhkepiirkonna partnerite matkamänguga Läti turule.

T5. Elva puhkepiirkonna matkamängu ja

matkapäevade trükised

Tegevused viiakse ellu kolme aasta jooksul.

Projekt: Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste turundamisega

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti periood: 01.04.2018 – 30.04.2019

Projekti eesmärk: Projekti „Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste  turundamisega“ eesmärgiks on matkaradade digitaliseerimise,  kommunikatsioonistrateegia ja turunduskava koostamise kaudu saavutada Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse meeskonna tegevusvõimekuse suurenemine ja organisatsiooni tõhus toimimine oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

Projekti eelarve: Projekti kogumaksumus on 9508,44 eurot, millest Kysk toetus on 9000 eurot.

Projekti lühitutvustus:

Projekti eesmärkide saavutamiseks uuendatakse ja tehakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse  kodulehe kaudu kättesaadavaks ja mugavalt kasutatavaks kolme piirkonna matkaradade kaardid, mis on kasutatavad nii väljatrükkidena kui digitaalselt matkaradadel. Digitaliseeritakse ning tehakse külastajatele kodulehe kaudu kättesaadavaks  7 matkarada ja 3 rattarada. Digitaliseeritud matkarajad sisaldavad gps seadme poolt salvestatud rajaandmeid ja on  kasutatavad ka matkarajal nutiseadmega matkates. Projekti eesmärkide saavutamiseks valmib sihtgruppidele teenustepõhiselt suunatud kommunikatsioonistrateegia koos  turunduskavaga. Projekti raames  saavutatud arenguhüpet mõõdame valminud matkapiirkondade kaartide arvuga, digitaliseeritud matka- ja rattaradade arvuga ning tellitud õppeprogrammide ja matkade arvu kasvuga.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse turunduskava ja teenuste kommunikatsioonistrateegia 2019-2022