Select Page

Uued projektid

Projekt: Arengustrateegia ja tegevuskava koostamine VVV SA arenguhüppeks

Projekti periood: 01.04.2020-31.08.2020

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 3985  eurot, sellest toetus 3985 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk: Suurenenud on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse tegevusvõimekus oma arengu analüüsimisel, mis on saavutatud sihtasutuse uue arengustrateegia koostamisega koos tegevuskavaga arenguhüppeks.

Projekti raames toimusid järgmised tegevused:

Tegevus 1. VVV SA arengustrateegia koostamine koos tegevuskavaga arenguvajadusteks

Tegevus 2. Tutvumine sarnase teenustepakkujaga. Metsamõisa Puhta vee teemapargi külastus

Projekti tegevused viidi edukalt ellu. Projekti väljundina valmis Vapramäe Vellavere Sihtasutuse sihtasutuse strateegia 2030

 

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

Elva Puhkepiirkond uue ideepangaga Läti turule

Projekt:Elva Puhkepiirkond uue ideepangaga Läti turule  “.

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti rahastaja:

 

Projekti periood: 01.01.2019 – 31.12.2021

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 48 476.02  eurot, sellest Leader toetus  38780.80 eurot.

 

Projekti lühikokkuvõte:

Ühisprojekti eesmärk on Elva Puhkepiirkonna tuntuse suurendamine nii Eestis kui Lätis ning puhkepiirkonna reisisihi positiivse maine kujundamine ühisturundamise, partnerite teadlikkuse tõstmise, Elva puhkepiirkonna fotokonkursi ja matkamängu viimisega Läti turule ning piirkonna retkejuhtide ja partnerite koolitamisega koolitussarja “Uued ideed ideepanka” kaudu.

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

T1. Elva puhkepiirkonna turundustegevustega Läti turule.

Messid ja trükised.

T2. Koolitussari: “Uued ideed ideepanka”.

T3. Elva puhkepiirkonna fotokonkursiga Märka Mind Läti turule

T4. Elva puhkepiirkonna partnerite matkamänguga Läti turule.

T5. Elva puhkepiirkonna matkamängu ja

matkapäevade trükised

Tegevused viiakse ellu kolme aasta jooksul.

Projekt: Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste turundamisega

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti periood: 01.04.2018 – 30.04.2019

Projekti eesmärk: Projekti „Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste  turundamisega“ eesmärgiks on matkaradade digitaliseerimise,  kommunikatsioonistrateegia ja turunduskava koostamise kaudu saavutada Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse meeskonna tegevusvõimekuse suurenemine ja organisatsiooni tõhus toimimine oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

Projekti eelarve: Projekti kogumaksumus on 9508,44 eurot, millest Kysk toetus on 9000 eurot.

Projekti lühitutvustus:

Projekti eesmärkide saavutamiseks uuendatakse ja tehakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse  kodulehe kaudu kättesaadavaks ja mugavalt kasutatavaks kolme piirkonna matkaradade kaardid, mis on kasutatavad nii väljatrükkidena kui digitaalselt matkaradadel. Digitaliseeritakse ning tehakse külastajatele kodulehe kaudu kättesaadavaks  7 matkarada ja 3 rattarada. Digitaliseeritud matkarajad sisaldavad gps seadme poolt salvestatud rajaandmeid ja on  kasutatavad ka matkarajal nutiseadmega matkates. Projekti eesmärkide saavutamiseks valmib sihtgruppidele teenustepõhiselt suunatud kommunikatsioonistrateegia koos  turunduskavaga. Projekti raames  saavutatud arenguhüpet mõõdame valminud matkapiirkondade kaartide arvuga, digitaliseeritud matka- ja rattaradade arvuga ning tellitud õppeprogrammide ja matkade arvu kasvuga.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse turunduskava ja teenuste kommunikatsioonistrateegia 2019-2022