Select Page

Uued projektid

Projekt: Ideekavanditest teostuseni –  arenguhüpe uuenduslike  lahendustega matkaradadel

Maastikukunstiraja ideekavandid

Projekti periood: 01.12.2021-31.07.2023

Projekti maksumus: 31000 eurot. KYSK toetus 25000 eurot. Omaosalus 6000 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk: Suurenenud on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse võimekus kogukonna ja tööprotsesside juhtimises, finantsplaneerimisel ning tegutsemises loodushariduse valdkonnas, mis on saavutatud uuenduslike ideede teostamisega avalikel matkaradadel, uute teenuste käivitamisega ja retkejuhtide väärtustamisega  motivatsioonikoolitusel osalemise kaudu.

Projekti raames toimuvad järgmised tegevused:

Tegevus 1. Vapramäe raja –Lugude raja/Digimatka/e-giidi/ infopostide tekstide koostamine ja lugude valimine.

Tegevus 2. Vapu lasteraja infopostide tekstide koostamine ja lugude valimine.

Tegevus 3. Maastikukunstiraja ja paljajalaraja ideekavandi koostamine.

Tegevus 4. Vapramäe maalilaagri läbiviimine.

Tegevus 5. Lugude raja ja Vapu lasteraja lugude lindistamine ja töötlemine.

Tegevus 6. Lugude raja ja Vapu lasteraja infotahvlite kujundamine.

Tegevus 7. Lugude raja “Jutustaja” kontseptsioon, graafiline disain, programmeerimine.

Tegevus 8. Lugude raja ja Vapu lasteraja infopostide valmistamine ja paigaldamine.

Tegevus 9. Lugude raja ja Vapu lasteraja infotahvlite trükkimine.

Tegevus 10. Vapu lasterajale atraktsioonide valmistamine ja paigaldamine.

Tegevus 11. Motivatsiooni-koolitus Leedu matkaradadele ja looduskeskustesse.

Tegevus 12. Arengueksperdi kaasamine.

 

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekt: “Praktiliste kogemustega keskkonnateadlikumaks”

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti rahastaja:

 

Projekti periood: 01.09.2022 – 31.12.2024

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 14 541.60  eurot, sellest Leader toetus  11 633.28  eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk: TAS piirkonnas on ettevõtlikud ja praktiliste oskustega noored, mis saavutatakse 20 praktilise keskkonnateemalise programmi läbiviimisega kokku 400-le noorele nende praktiliste oskuste arendamiseks.

Projekti tegevused:

  1. Projekti raames valmivad 2 praktilise programmi üksikasjalikud kirjeldused (süsinikuringe programm ja taastusenergia tootmise programm).
  2. Projekti raames muretsetakse vahendid 2 praktilise programmi läbiviimiseks.
  3. Projekti raames viiakse läbi 20 (s.h. 2 pilootprogrammi) keskkonnahariduslikku praktilist programmi (10 süsinikuringe programmi ja 10 taastusenergia tootmise programmi) 400-le noorele koos transpordi kompensatsiooniga.

 

 

 

 

 

 

 

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse turunduskava ja teenuste kommunikatsioonistrateegia 2019-2022