Select Page

Mullaelustik 1.-3. kl

ÕPPEPROGRAMM „MULLAELUSTIK 1.-3. klass“

Programmi eesmärk: Mulla ja kõduelustikuga tutvumine, putuka kehaehituse õpetamine, määramistabeli kasutamise õpetamine.

Temaatika: Kõduelustik, rindmik, tundlad, suised

Sihtrühm: : 1.-3. klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Uurimine, võrdlemine, määramine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: kaanega läbipaistev purk (1-2), kühvlike, vaatlusalus, kirjutusalus, pliiats, luup, joonlaud, lusikas ja pintsetid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2- h,

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Teeb lihtsamaid mullavaatlusi ning uurimuslikke tegevusi

2.      Iseloomustab mullakihte ja suudab eristada huumushorisonti

3.      Tunneb mullas levinumaid putuka ja loomaliike

4.      Teab, et muld tekib kivimite murenemise ja surnud organismide (peamiselt taimede) lagunemissaadustest.

5.      Selgitab mulla tähtsust looduses

 

Programmi ülevaade Programmi jooksul toimub praktiline töö mulla- ja kõduelustiku uurimiseks, leitud putukad määratakse ja kirjeldatakse neid. Õpitu kinnistatakse töölehe abil.

 

Määramistabel

Tööleht 1.-4. kl

Võta ühendust

13 + 7 =