Select Page

Uurimuslik programm “Inimese füsioloogia”

Uurimuslik programm: INIMESE FÜSIOLOOGIA

Õppeprogrammi lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab vernier-andmekogujaga mõõtmist ja analüüsi uurimusliku õppe vormis. Tegeletakse uurimisküsimuste, hüpoteeside püstitamisega, hiljem tulemuste analüüsimise ja hinnangu andmisega.

Programmil osalejad liiguvad loodusrajal, teevad läbi erinevaid harjutusi lihastele, mille järel mõõdetakse katseisikutelt andmeid.

Koos püütakse jõuda järeldusele millisel juhul tõuseb inimese vererõhk ja pulsisagedus kiiremini, kas siis kui koormust saavad jalad, käed või on tegemist vaimse pingutusega.

Programm viiakse läbi loodusalal, maastikul, mis õpetab väärtustama looduslikku mitmekesisust, säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon). Andmed kogutakse vernier andmekoguja ja erinevate sensoritega.

Õppeaine: bioloogia (Treeningu mõju vereringeelundkonnale), kehaline kasvatus (kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsus inimese tervisele, kehalise aktiivsuse roll tervislikus eluviisis, treeningu koormus), loodusõpetus (jõud liikumise põhjusena, oma keha jõu tunnetamine), loodusteaduslik uurimismeetod, füüsika (rõhumisjõud looduses ja tehnikas).

Teema/alateema: süda, lihased

Rühm/Klass/kooliaste  III kooliaste, 9. Klass

Aktiivõppe meetodid: mõõtmiste teostamine, seoste loomine, analüüsimisoskus, rühmatöö

Mõisted: pulss, vererõhk, dünamomeeter, lihased, lihastik.

Vajalikud õppevahendid: vererõhu mõõtja, pulsimõõtja, käe-sõrme tugevuse mõõtja, vernier andmekoguja 4 tk

Kestvus ja läbiviimise aeg: 3-4 h aastaringselt.

Läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja ja matkarada

Programmi eesmärk: Uurimusliku õppe kaudu inimese füsioloogia õppimine ja analüüsimimisoskuse arendamine. Õpetada väärtustama looduslikku mitmekesisust, looduses liikumist, vastutustundlikku, säästvat eluviisi ja säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon).

Õpioskused:

Õpilane

1.  analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale;

2.  peab oluliseks enda tervislikku treenimist;

3.  selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale;

4. väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat eluviisi;

5.  väärtustab looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;

6. oskab käituda loodusalal keskkonnateadlikult ja –hoidlikult.

 Programmi valmimist rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Võta ühendust

2 + 15 =