Select Page

Uued projektid

Projekt: Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste turundamisega

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti periood: 01.04.2018 – 30.04.2019

Projekti eesmärk: Projekti „Arenguhüpe matkaradade digitaliseerimise ja teenuste  turundamisega“ eesmärgiks on matkaradade digitaliseerimise,  kommunikatsioonistrateegia ja turunduskava koostamise kaudu saavutada Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse meeskonna tegevusvõimekuse suurenemine ja organisatsiooni tõhus toimimine oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

Projekti eelarve: Projekti kogumaksumus on 9508,44 eurot, millest Kysk toetus on 9000 eurot.

Projekti lühitutvustus:

Projekti eesmärkide saavutamiseks uuendatakse ja tehakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse  kodulehe kaudu kättesaadavaks ja mugavalt kasutatavaks kolme piirkonna matkaradade kaardid, mis on kasutatavad nii väljatrükkidena kui digitaalselt matkaradadel. Digitaliseeritakse ning tehakse külastajatele kodulehe kaudu kättesaadavaks  7 matkarada ja 3 rattarada. Digitaliseeritud matkarajad sisaldavad gps seadme poolt salvestatud rajaandmeid ja on  kasutatavad ka matkarajal nutiseadmega matkates. Projekti eesmärkide saavutamiseks valmib sihtgruppidele teenustepõhiselt suunatud kommunikatsioonistrateegia koos  turunduskavaga. Projekti raames  saavutatud arenguhüpet mõõdame valminud matkapiirkondade kaartide arvuga, digitaliseeritud matka- ja rattaradade arvuga ning tellitud õppeprogrammide ja matkade arvu kasvuga.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse turunduskava ja teenuste kommunikatsioonistrateegia 2019-2022