Select Page

Orienteerumine maastikul

ÕPPEPROGRAMM „ORIENTEERUMINE MAASTIKUL“

Programmi eesmärk: Õpetada lugema kaarti ja kaardi abil looduses liikumist, erinevate pinnavormide eristamist.

Temaatika: mõõtkava, pinnavormid, ilmakaared

Sihtrühm: 7. klass

Toimumiskoht: Vapramäe mka

AktiivõppemeetodidMõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus, kaardi lugemise oskus.

Vajalikud õppevahendid: Pliiatsid, lamineeritud kaardid, kompass, punktide tähised.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Oskab kompassi järgi kindlaks teha ilmakaari

2.      Tunneb kaardi leppemärke ja värve ning oskab nende järgi orienteeruda

3.      Nimetab erinevaid looduslikke mõõtmisvõimalusi

4.      Oskab teisendada kaardi mõõtkava

Programmi ülevaade

Programmi jooksul viiakse läbi praktiline õpperetk Orienteerumine maastikul. Programm kinnitab kooliprogrammiga õpitut. Korratakse ja kinnistatakse mõisteid: kompass, ilmakaared, plaan, kaart, leppemärgid, legend, mõõtkava, pinnavormid vastavalt vanuseastmele.

 

Õppeprogrammiga saab lähemalt tutvuda siin.

 

Tööleht

 

Reljeefiprogrammi tööleht Vapramäe Loodusmajas

Võta ühendust

10 + 12 =