Select Page

Ööputukad

 ÕPPEROGRAMM „ÖÖPUTUKAD“

Programmi eesmärk: Ööputukate vaatlus ja tundmaõppimine. Uurida putukaid valguspüügil ja binokulaarse mikroskoobiga. Õppida kasutama putukate määramistabeleid.

Temaatika: Putukad

Sihtrühm: III kooliaste

Toimumiskoht: Vapramäe Loodusmaja

Aktiivõppemeetodid: Vaatlemine, võrdlemine, määramistabeli kasutamine

Õppevahendid: Lamp ööpüügiks (2 tk), lambi pesa, Võrgud (5 tk), Valge lina, Koormakate, Kinnitus linale ja lambile (nöör, tross, kinnitus), Luubid, Petritassid (50 tk), Pealambid, Vaatluspurgid 3 peale (5tk), Surmuti (2 tk),  Kloroform, Sirutuslaud (5 tk), Nõelad (2 karpi), Pinsetid (5 tk), Binokulaarsed mikroskoobid – akuga (2 tk), Putukate määrasmistabelid piltidena, Ööliblikate kogu (1 karp) 20 liiki, Vihmase ilma korral film putukatest (putukate püügist), Pikendusjuhe 40 m

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 4 tundi, mai-august

Rühma suurus: 25 (30) inimest

Õpitulemus:

1.      Kirjeldab ööputukaid vaatluse ja määrajate abil

2.      Oskab leida ning püüda ööputukaid vajalike vahenditega;

3.      Teab ööliblikate määramistunnuseid;

4.      Tunneb ära eelnevalt õpitud öösel lendavad liigid.

Programmi kirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse öösel lendavate putukatega valguspüügil.

Valguspüügiks seatakse üles lina ja lamp, püük toimub hämarikust pimedani. Programm algab sissejuhatusega ööputukatest ja valguspüügist, tutvustatakse ööputukaid piltide ja putukate  kogu abil. Putukaid vaadeldakse linal, vaatluspurgis või petritassidel ja uuritakse binokulaari all. Püügiks on vajalikud ka võrgud ja pintsetid. Abiks on putukate määrajad ja projekti jaoks koostatud ööputukate joonistabel tavaliselt öösel lendavatest liikidest. Programmi täiendavatest materjalideks on hämarikuliblikate kogu, mille abil saab liike nii määrata kui ka tutvustada.  Töölehele tuleb joonistada 2 antud vaatluse käigus uuritud ööputukat. Projekti käigus viikse läbi otsimismäng putukatest looduses või looduskeskuses ja putukamäng 36.  

Ööputukate tabel

Võta ühendust

8 + 9 =