Select Page

Elurikkus on kõigi inimeste ühine vara, mida on vaja hoolikalt hoida

Nurme kooli toimetulekuklassi õpilaste matk toimus 22. märtsil. 

Meie eesmärgiks oli külastada Paide linnas  asuvat Lembitu parki, sest kõik vanad pargid ja metsad on elurikkuse võrdkujud.

Pargis nägime palju huvitavat: puid, taimi ja linde.  Õpilased uurisid loodust hoolega. Mõned puud olid juba väga vanad ja samblaga kaetud. Kuigi palju oli veel lumevaiba all, nägime ka puhkevaid pungi ja tärkavaid taimi. Poetasime ka natuke pähkleid oravatele, kes pargis elavad.

Kokkuvõtteks  arutasime koos õpilastega, et looduses ei või:

  • Vigastada puid ja põõsaid.
  • Kahjustada metsloomade ja lindude elupaiku ja pesi, korjata nende mune.
  • Prahti maha visata

Pargid, metsad, niidud   ja  veekogud on kellelegi koduks.

Peame mõistma, et viibides looduses oleme samaaegselt kellegi kodus. Kodu lõhkuda ja risustada pole aga ilus.