Select Page

Liblikaprogramm

Programmi eesmärk: Liblikate vaatlus, püük ja tundmaõppimine, õppida kasutama liblikate määramistabeleid.

Temaatika: Liblikad

Sihtrühm: III kooliaste

Toimumiskoht: Vellavere

Aktiivõppemeetodid: vaatlemine, võrdlemine, määramistabeli kasutamine

Õppevahendid: Luubid, petritassid, vaatluspurgid, putukate määrajad, putukavõrgud

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi, mai-august

Rühma suurus: 20-inimest

Programmi kirjeldus:

 Programmi käigus toimub praktiline liblikapüük looduses, õpitakse kasutama liblikavõrke, nendega püüdmist ja liblikate kogumist. Saadud liigid määratakse. Programmi jooksul antakse ülevaade levinumatest liblikaliikidest Eestis, nende elutegevusest ja elupaikadest.

Õpioskused:

Õpilane: 

  1. oskab välja tuua liblikate välistunnused;
  2. oskab kasutada määramistabeleid, lihtsamaid uurimustöid, andmete kogumist looduses;
  3. analüüsib selgrootute loomarühmade esindajate erinevate meelte arengutaseme seost elupaiga ja toitumisviisiga; 
  4. väärtustab selgrootuid loomi eluslooduse olulise osana;
  5. suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust,   jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid.

Vt. töölehte

Võta ühendust

13 + 15 =