Select Page

Vitipalu programm

ÕPPEPROGRAMM „VITIPALU“

Programmi eesmärk: Tutvuda piirkonnale iseloomuliku pinnamoega, õppida sealseid metsakooslusi, liike ja uurida jõe voolutegevust.

Temaatika: Pinnamood, metsataimed, metsarinded,  Elva jõe vooluvee tegevus, kooslused

Sihtrühm: : III kooliaste

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Vaatlemine, arvutamine, kuulamine, võrdlemine, seoste loomine

Vajalikud õppevahendid: Kirjutamisalused, pliiatsid, töölehed, luubid

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20 last

Õpitulemused:

1.      Oskab looduskeskkonnas mõõta puu kõrguseid;

2.      Tunneb ja teab ilmakaari ning oskab neid määrata;

3.      Võrdleb ja analüüsib pinnamoodi;

4.      Kirjeldab vooluvee tegevust Elva jõe ürgorus.

Programmi ülevaade

Programmi jooksul tehakse puude kõrguse ja pinnamoe võrdlust, õpitakse tundma sürjametsas kasvavaid taimi, õõtsikutaimi, rajale jäävas vaatetornis määratakse ilmakaari, vaadeldakse üraskikahjustusi, tutvutakse kuklaste asurkonnaga ja uuritakse Elva jõe orgu ja vooluvee tegevust.

 

Võta ühendust

9 + 15 =