Select Page

Vidinaprogramm

ÕPPEPROGRAMM „VIDINAPROGRAMM“

Programmi eesmärk: Muuta kaasaegsete tehniliste seadmete („vidinate“) abil looduses

liikumine atraktiivsemaks ja interaktiivsemaks. Selgitada „vidinate“ ja nendes kasutatavate

programmide/tarkvaralahenduste (äppide) kasutamist looduses orienteerumisel. Samuti

liikide otsimisel, vaatlemisel, uurimisel, määramisel ja võrdlemisel. Kinnistada teadmisi

mänguliste ja õpetlike ülesannetega.

Temaatika: tahvelarvuti mitmekülgne kasutamine, loodushariduslikud tarkvaralahendused, orienteerumine tahvelarvuti abil, looduse tundmine positsioneerimine, orienteerumine, navigeerimine, „vidinate“ kasutamine.

Sihtrühm: gümnaasium

Toimumiskoht: Vapramäe mka

Aktiivõppemeetodid: Vaatlemine, võrdlemine, otsimine, määramine, uurimine, seoste loomine,

grupitöö kogemus.

Vajalikud õppevahendid: tahvelarvutid, tarkvararakendused (äpid).

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 tundi, aastaringselt

Rühma suurus: 20- last

Õpitulemused:

1.      Oskab kasutada internetti ning leida vajalikku informatsiooni ja andmeid

2.      Rakendab eelnevaid loodusteadmisi tahvelarvutiga ülesannete lahendamisel

3.      Määrab rakenduse abil oma positsiooni ning liikumissuuna

4.      Teab, kuidas oma asukohta erinevate tarkvararakenduste abil positsioneerida

Programmi ülevaade

Vidinaprogramm viiakse läbi Vapramäe matkaradadel liikudes olenemata aastaajast ja on

sobilik kõigile, kellele meeldib kaasaegse tehnika mitmekülgne rakendamine. Programmi

jooksul läbitakse rajal kontrollpunktid, kus ees ootavad erinevad loodushariduslikud

ülesanded. Lahendamiseks kasutatakse asukohamäärajaga ja internetiühendusega

tahvelarvutit (nutitelefoni). Vastuseid ülesannetele aitavad leida erinevaid

tarkvaralahendused (äpid). Peale retke tehakse kokkuvõtted ja selgitatakse ühiselt välja

ülesannete õiged vastused.

Võta ühendust

2 + 15 =