Select Page

Tunnetusprogramm

ÕPPEPROGRAMM „TUNNETUSPROGRAMM“

Programmi eesmärk: Looduse tundmaõppimine läbi erinevate meelte ja tegevuste kaudu looduses.

Temaatika: värvid erinevatel aastaaegadel, looduslikud helid, materjalid, lõhnad

Sihtrühm: lasteaed

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi erinevate meelte, tähelepanelikkus, kirjeldamisoskus, rühmatöö.

Vajalikud õppevahendid: Värvipaberid, kogumistopsid, liivapaber, silmasidemed, kompimiskotid, nöör, helipurgid, erinevad marjad maitsmiseks.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-september

Rühma suurus: 20 last

Õpioskused: Laps:

  1. Arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet;
  2. Õpib tundma loodust erinevate meelte abil;
  3. Õpib tundma erinevate aastaaegade eripärasid;
  4. Õpib tundma looduslikke helisid, materjale ja lõhnu;
  5. Suudab osa võtta rühmatööst;
  6. Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
  7. Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Programmi ülevaade

Tunnetusprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programmi saab läbi viia ka kooli lähiümbruse looduses ja pargis. Programm õpetab looduse vaatlemist ja tundmaõppimist läbi erinevate meelte, arendab tähelepanelikkust ja suulist väljendusoskust. Programmi viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul. Kokkuvõtted tehakse iga ülesande juures ja päeva lõpus.

Vt.pikem ülevaade

Võta ühendust

10 + 7 =