Select Page

Tunne vee-elustikku programm

ÕPPEPROGRAMM „TUNNE VEE-ELUSTIKKU“

Programmi eesmärk: Õpetada tundma tiigivees elavaid selgrootuid putukaid

Temaatika: Tiigi elustik, selgrootud loomad

Sihtrühm: III kooliaste

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Võrdlemine, liigi määramine, seoste loomine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: Kahvad, paber, pliiatsid, panged, kausid, lusikad, pintsetid, luubid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, mai, september

Rühma suurus: kuni 20 last

Õpitulemused:

1)      iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves

2)      kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike;

3)       toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres;

4)      koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke

5)      oskab teha koostööd. 

Programmi ülevaade

Programmi jooksul püütakse metsatiigist selgrootuid putukaid, leitud liigid määratakse, võrreldakse ja mõõdetakse neid omavahel ning lõpuks joonistatakse meeldivaim putukas endale mälestuseks töölehele. Vee-elustiku uurimiseks kasutatakse kahvasid, luupe ja teisi vahendeid.  Iseloomustatakse vett kui elukeskkonda, toitumissuhteid tiigis ning arutletakse kuidas veekeskkond mõjutab organisme, kes seal elavad.

Programm õpetab määramisoskust ja koostööd ning näitab liigilise mitmekesisuse tähtsust ökosüsteemis.

Võta ühendust

11 + 12 =