Select Page

Tunne kodukoha linde

ÕPPEPROGRAMM „TUNNE KODUKOHA LINDE“

Programmi eesmärk: Õpetada tundma koduümbruse metsades elavaid linde; binokli kasutamise harjutamine

Temaatika: Metsalinnud, veelinnud

Sihtrühm:  IV-VI klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Kuulamine, linnuhäälte eristamine, liigi määramine, vaatlemine

Vajalikud õppevahendid: töölehed, pliiatsid, määrajad, kirjutusalused, binoklid

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill 
Rühma suurus: 
25 last

Õpitulemused:

1.      Oskab määrata omandatud teadmiste (kuulamine, vaatlemine) põhjal linnuliike

2.      Toob näiteid lindude elukohtadest

3.      Iseloomustab lindude kohastumusi erinevates elukohtades

4.      Oskab tuua näiteid lindude olulisusest looduskeskkonnas.

 

Programmi ülevaade

Programm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal.

Programm õpetab tundma metsa- ja veelinde, räägitakse kust linnud toitu otsivad ja kuidas pesa teevad. Programm arendab kuulamisoskust ja liikide eristamist, õpitakse lindude iseloomustamist.

Võta ühendust

11 + 12 =