Select Page

Sügis

ÕPPEPROGRAMM „SÜGIS“

Programmi eesmärk. Sügisese looduse vaatlemine, uurimine milline on ilm, muutused taime ja loomariigis.

Temaatika: sügiskuud, rändlinnud, seened, ilm, marjad sügisel

Sihtrühm: lasteaed

Koht: VVV matkarajad

Aktiivõppe meetodid: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Õppevahendid: luup, termomeeter, mõõdulint, määrjad, vajadusel kirjutusalused, pliiatsid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi september-oktoober

Rühma suurus: kuni 25 last

Õpioskused: Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. väärtustab sügisest loodust ja selle elurikkust;
 10. kirjeldab õpitud linnuliike ja nende eluviise;
 11. tunneb kodukoha loodust, enamlevinuid taimi, seeni ja loomi;
 12. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 13. oskab vaadelda sügisilma ja kirjeldada nähtusi;
 14. tunneb õpituid seeni ja nende eripärasid.

Programmi ülevaade

Programm viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul. Koos uuritakse sügisest loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, miks ja kuidas värvuvad erinevate puude lehed, millistest osadest koosnevad seened, tutvutakse mürgimarjadega sügisel ning uuritakse kes on ränd- ja paigalinnud. 

Vt. töölehte

Võta ühendust

10 + 5 =