Select Page

Seljakotiprogramm

ÕPPEPROGRAMM „SELJAKOTIPROGRAMM“

Programmi eesmärk: Õpetada lugema kaarti ja kaardi abil looduses liikumist, erinevate loodusmärkide jälgimist, looduses mõõtmiste teostamist.

Temaatika: mõõtkava, pinnavormid, ilmakaared, loodusmärgid, taimed, puud, loomade tegevusjäljed

Sihtrühm: gümnaasium

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus, kaardi lugemise oskus.

Vajalikud õppevahendid: Pliiatsid, lamineeritud kaardid, kompass, luup, kirjutusalus, paber, seljakott, nöör.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20- last

Õpitulemused:

1.      Teeb vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi

2.      Määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi

3.      Mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava kasutades ning looduses sammupaari abil

4.      Lahendab antud ülesandeid kogenedes eelnevatele omandatud teadmistele loodusvaldkonnas

 

Programmi ülevaade

Seljakotiprogrammi kõige olulisemaks osaks on 20 matkakotti, mis on komplekteeritud loodusõppeks vajalike vahendite ja määrajatega. Seljakotid sisaldavad ka Elva puhkepiirkonna kaitsealade skeeme koos loodusõppemarsruutidega. Programmis osalejad saavad kaasa vahendid loodusõppeks ja õpperadade kaardid. Matka marsruudid on koostatud matka jooksul läbitavate punktidena, mille juures tuleb lahendada ülesanded

Võta ühendust

9 + 1 =