Select Page

Projekti teostamine

Elva jõe veetee rajamine sai võimalikuks Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse poolt esitatud projekti rahastamisele Phare CBC 2002 programmi vahenditest.

Projekti raames ehitatati välja Elva jõe veetee Hellenurmest Emajõeni, rajati jõe äärde 9 puhkekohta ja rekonstrueeriti veetee keskus-matkamaja Mosinal.

Puhkekohtadest on 1 Palupera kandis, kolm Elva linna piirides, 4 Nõo vallas ja üks Konguta piirkonnas. 

Projekti partneriteks olid Elva linn, Palupera, Nõo ja Konguta vallad ning Riigimetsa Majandamise Keskus, kelle maadele rajati 3 puhkekohta.

Projekti partner oli Lätist: Vidzeme Ajaloo ja Turismi Keskus.
Projekti eelarve oli ligi 1,9 miljonit, millest Phare vahenditest kaeti 1,45 miljonit. Elva veetee puhkekohtade rajamist  kaasfinantseeris 186 000.- krooniga SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Omaosalus kaeti Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse, eelpool nimetatud omavalitsuste ja Riigimetsa Majandamise Keskusega koostöös.