Select Page

Programm tunne kodukoha linde

ÕPPEPROGRAMM „TUNNE KODUKOHA LINDE“

Programmi eesmärk: Õpetada tundma koduümbruse metsades elavaid linde; binokli kasutamise harjutamine

Temaatika: Metsalinnud, veelinnud

Sihtrühm:  I kooliaste

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Kuulamine, linnuhäälte eristamine, liigi määramine, vaatlemine

Vajalikud õppevahendid: töölehed, pliiatsid, määrajad, kirjutusalused, binoklid

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill

Rühma suurus: 25 last

Programmi ülevaade

Programm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal.

Programm õpetab tundma metsa- ja veelinde, räägitakse kust linnud toitu otsivad ja kuidas pesa teevad. Programm arendab kuulamisoskust ja liikide eristamist, õpitakse lindude iseloomustamist.

Õpitulemused:

  1. Oskab määrata omandatud teadmiste (kuulamine, vaatlemine) põhjal linnuliike
  2. Toob näiteid lindude elukohtadest
  3. Iseloomustab lindude kohastumusi erinevates elukohtades
  4. Oskab tuua näiteid lindude olulisusest looduskeskkonnas.

Võta ühendust

2 + 12 =