Select Page

Päevane programm “SUVI”

Päevane programm SUVI

Programmi tutvustus: Õppeprogramm viiakse läbi kevadisel või suvisesel ajal loodusrajal. Programmi läbiviimisel kasutatakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse poolt väljatöötatud õppeprogramme „Orienteerumine maastikul” ja „Putukad“.

Õppeaine: loodusõpetus

Teema, alateema: maastikul liikumine, plaan, kaart, putukate ja taimede uurimine

Klass, kooliaste: IV – VI klass

Programmi eesmärk: kaardi järgi liikuma õppimine, leppemärkide tundmine, putukate ja taimede tundmaõppimine.

Aktiivõppemeetodid: looduse vaatlemine, putukapüük, määramine.

Vajalikud õppevahendid: kaardid, kompassid, töölehed, pliiatsid, viltpliiatsid, määrajad

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 5 h, aprill-mai-juuni

Õpitulemused:

Õpilane:

  1. Saab aru lihtsast plaanist või kaardist;
  2. Leiab orienteerumiskaardilt tuttavaid objekte;
  3. Määrab kompassi abil ilmakaari;
  4. Kirjeldab orienteerumiskaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari;
  5.      Väärtustab putukaid eluslooduse olulise osana;
  6. Oskab määrata putukaid tuginedes materjalidele;
  7. Võrdleb erinevate putukate kohastumusi seoses elukeskkonnaga;
  8. Analüüsib putukate olulisust meie igapäevases elus.

Lisatööleht: suvi 

Võta ühendust

9 + 4 =