Select Page

Päev looduses

ÕPPEPROGRAMM „PÄEV LOODUSES“

Programmi eesmärk: Programmi eesmärk on õpetada, kuidas iseseisvalt looduskeskkonnas hakkama saada ja ellu jääda. Õppeprogrammis õpitakse kuidas leida ja puhastada joogivett; orienteerumist loodusemärkide abil; lõkke valmistamist eri meetoditel; varjualuse ehitamist; alajahtumise vältimist ja abivahendite kasutamist ellujäämisel looduskeskkonnas

Temaatika: Orienteerumine, ohutus, tervis, füüsikalis-keemilised protsessid, Ilmakaared, reljeef, päikeseenergia, vesi, filtratsioon, päikesekiirgus, destilleerimine, taimed, kliima, soojusjuhtivus, soojusliikumine, energia, fookuskaugus, valguse murdumine, valguse koondamine.

Sihtrühm: : III kooliaste

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Vaatlemine, mõõtmine, võrdlemine, grupitöö kogemus.

Vajalikud õppevahendid: tulepulgad, matkakirves, nuga, keedunõu, matkalabidas, pliiatsid, nöör.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 6 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.  Analüüsib loodusresursside olemasolu vajalikkust looduskeskkonnas iseseisvalt hakkama saamiseks

2.      Oskab valmistada varjualust ning kasutada looduses ellujäämiseks abivahendeid

3.      Tunneb ja teab loodusmärke, et looduskeskkonnas orienteeruda

4.      Toob näiteid metsas leiduvatest looduslikest abivahenditest.

Programmi ülevaade

Programmi jooksul viiakse läbi praktiline õppeprogramm päev looduses, kus õpitakse looduskeskkonnas kasutama looduslikke ressursse ja nende vajalikkust looduskeskkonnas iseseisvalt hakkama saamiseks.

Õppeprogrammis õpitakse kuidas leida ja puhastada joogivett; orienteerumist loodusemärkide abil; lõkke valmistamist eri meetoditel; varjualuse ehitamist; alajahtumise vältimist ja abivahendite kasutamist ellujäämisel looduskeskkonnas.

 

Tööleht

Võta ühendust

10 + 8 =