Select Page

Päev looduses programm- ellujäämine metsas

ÕPPEPROGRAMM „PÄEV LOODUSES“

Programmi eesmärk: Programmi eesmärk on õpetada, kuidas iseseisvalt looduskeskkonnas hakkama saada ja ellu jääda. Õppeprogrammis õpitakse kuidas leida ja puhastada joogivett; orienteerumist loodusemärkide abil; lõkke valmistamist eri meetoditel; varjualuse ehitamist; alajahtumise vältimist ja abivahendite kasutamist ellujäämisel looduskeskkonnas

Temaatika: Orienteerumine, ohutus, tervis, füüsikalis-keemilised protsessid, Ilmakaared, reljeef, päikeseenergia, vesi, filtratsioon, päikesekiirgus, destilleerimine, taimed, kliima, soojusjuhtivus, soojusliikumine, energia, fookuskaugus, valguse murdumine, valguse koondamine.

Sihtrühm: : VI klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Vaatlemine, mõõtmine, võrdlemine, grupitöö kogemus.

Vajalikud õppevahendid: tulepulgad, matkakirves, nuga, keedunõu, matkalabidas, pliiatsid, nöör.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 4 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Programmi ülevaade

Programmi jooksul viiakse läbi praktiline õppeprogramm päev looduses, kus õpitakse looduskeskkonnas kasutama looduslikke ressursse ja nende vajalikkust looduskeskkonnas iseseisvalt hakkama saamiseks.

Õppeprogrammis õpitakse kuidas leida ja puhastada joogivett; orienteerumist loodusemärkide abil; lõkke valmistamist eri meetoditel; varjualuse ehitamist; alajahtumise vältimist ja abivahendite kasutamist ellujäämisel looduskeskkonnas.

Õpitulemused

Õpilane:

1)      oskab orienteeruda loodusmärkide abi;

2)      oskab kasutada teadmisi looduses viibimisest (sooja hoidmine, joogivesi, riietus jne);

3)      oskab valmistada lõket ohutult ja looduslikult;

4)      tunneb matkatööriistu ja oskab neid kasutada.

5)      selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katse abil erinevate pinnaste vee läbilaskvust;

6)       kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust;

7)      Väärtustab säästlikku eluviisi.

Võta ühendust

7 + 2 =