Select Page

Orienteerumine maastikul

ÕPPEPROGRAMM „ORIENTEERUMINE MAASTIKUL“

Programmi eesmärk: Õpetada lugema kaarti ja kaardi abil looduses liikumist, erinevate pinnavormide eristamist.

Temaatika: mõõtkava, pinnavormid, ilmakaared

Sihtrühm: : 4. klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus, kaardi lugemise oskus.

Vajalikud õppevahendid: Pliiatsid, lamineeritud kaardid, kompass, punktide tähised.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:  

1.      Saab aru lihtsast plaanist või kaardist

2.      Leiab orienteerumiskaardilt tuttavaid objekte

3.      Määrab kompassi abil ilmakaari

4.      Kirjeldab orienteerumiskaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari.

 

Programmi ülevaade

Programmi jooksul viiakse läbi praktiline õpperetk Orienteerumine maastikul. Programm kinnitab kooliprogrammiga õpitut. Korratakse ja kinnistatakse mõisteid: kompass, ilmakaared, plaan, kaart, leppemärgid, legend, mõõtkava.

Täpsemat infot  vt siit 

Võta ühendust

11 + 5 =