Select Page

Õppeprogramm vee-elustik

ÕPPEPROGRAMM „TUNNE VEE-ELUSTIKKU“

Programmi eesmärk: Õpetada tundma tiigivees elavaid selgrootuid putukaid

Temaatika: Tiigi elustik, selgrootud loomad

Sihtrühm: lasteaed

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: Võrdlemine, liigi määramine, seoste loomine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: Kahvad, paber, pliiatsid, panged, kausid, lusikad, pintsetid, luubid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, mai

Rühma suurus: kuni 20 last

Õpioskused: Laps:

  1. Õpib tundma tiigi elustikku;
  2. Õpib tundma selgrootuid putukaid vees;
  3. Õpib võrdlema ja seoseid looma erinevate liikide vahel;
  4. Suudab osa võtta rühmatööst;
  5. Mõistab liigilise mitmekesisuse tähtsust ökosüsteemis.
  6. Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
  7. Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.

Programmi ülevaade 

Programmi jooksul püütakse metsatiigist selgrootuid putukaid, leitud liigid määratakse, võrreldakse ja mõõdetakse neid omavahel ning lõpuks joonistatakse meeldivaim putukas endale mälestuseks töölehele. Vee-elustiku uurimiseks kasutatakse kahvasid, luupe ja teisi vahendeid.  Iseloomustatakse vett kui elukeskkonda, toitumissuhteid tiigis ning arutletakse kuidas veekeskkond mõjutab organisme, kes seal elavad.

Programm õpetab määramisoskust ja koostööd ning näitab liigilise mitmekesisuse tähtsust ökosüsteemis.

Võta ühendust

12 + 13 =