Select Page

Õppeprogramm Sügis

ÕPPEPROGRAMM „SÜGIS“

Programmi eesmärk. Sügisese looduse vaatlemine, uurimine milline on ilm, muutused taime ja loomariigis.

Temaatika: sügiskuud, rändlinnud, seened, ilm, marjad sügisel

Sihtrühm: I-III klass

Koht: VVV matkarajad

Aktiivõppemeetodid: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Õppevahendid: luup, termomeeter, mõõdulint, määrjad, vajadusel kirjutusalused, pliiatsid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 3 tundi (2 h programm, 1 h uurimuslik õpe loodusmajas), september-oktoober

Rühma suurus: 15-20 last

Programmi ülevaade

Programm viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul. Koos uuritakse sügisest loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, miks ja kuidas värvuvad erinevate puude lehed, millistest osadest koosnevad seened, tutvutakse mürgimarjadega sügisel ning uuritakse kes on ränd- ja paigalinnud. 

Õpitulemused:

Õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;

4) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;

5) tunneb ränd ja paigalindusid;

6) oskab kirjeldada ilma ja teab sügise tunnuseid.

Võta ühendust

8 + 9 =