Select Page

Õppeprogramm Ronk

ÕPPEPROGRAMM „RONK“

Programmi eesmärk: Ronga eluringi, käitumise ja ökoloogia tundmaõppimine erinevate tegevuste ja ülesannete kaudu looduses.

Temaatika: ronga elutsükkel aastaringselt, vareslased, ronga tunnused, eluviis, toit ja vaenlased, pesitsemine, ökoloogia

Sihtrühm: : lasteaed

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Vajalikud õppevahendid: varese, ronga ja haki pildid, vareslaste häälitsused, rongakeebid – 25, suled või udusuled,tunnistused, luup või binokulaar sule vaatamiseks.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, märts-november

Rühma suurus: 24 last

Õpioskused: Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 10. oskab vaadelda loodust ja tundmaõppida looduse eripärasid;
 11. tunneb ronga eluviisi ja elupaiku;
 12. suudab osa võtta rühmatööst;
 13. arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet;
 14. tuneb vareslasi.

Programmi ülevaade

Ronga õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programmi viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul.

Retkejuht tutvustab lühidalt ronka ja teisi vareslasi: hakki, hallvarest ja künnivarest, tutvustab nende häälitsusi, väljanägemist, erisusi, sarnasusi. Räägitakse toitumise, elupaigavaliku, pesa ehitamise eripäradest läbi mängu ja isetgemise. Kokkuvõtted tehakse iga ülesande juures ja päeva lõpus.

Programmi lõpus saavad kõik osalejad tunnistused.

Vt. pikem kirjeldus

Võta ühendust

6 + 7 =