Select Page

Õppeprogramm mesilane

ÕPPEPROGRAMM „MESILASED“

Programmi eesmärk: Mesilase elu ja käitumise tundmaõppimine erinevate tegevuste ja ülesannete kaudu looduses.

Temaatika: mesilaspere liikmed, tööjaotus, meetaimed, õietolm, nektar, sülemlemine, nõelamine, nägemismeel, mesilaste vaenlased

Sihtrühm: : lasteaed

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Vajalikud õppevahendid: mesilase ja mesilase arengu joonis A 4, karvased pallid, kärje näidis, mesi ja õietolm, taruvaigu tükid, riietus ühele grupile (25 tk),  tunnistus.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, mai-juuni

Rühma suurus: 20-30 last

Õpioksused: Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 10. oskab vaadelda loodust ja tundmaõppida looduse eripärasid;
 11. tunneb mesialse eluviisi ja elupaiku;
 12. suudab osa võtta rühmatööst;
 13. arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet.

Programmi ülevaade

Programm tutuvustab mesilaspere liikmeid: mesilasema, töömesilane, lesk ja nende tööjaotust peres, kehaehituse eripärasid. Räägitakse mida mesilane enda lennul korjab, mida tähendab sülemlemine, kuidas mesilane näeb, mis on õietolm ja nektar, kes on mesilase vaenlased, miks mesilane nõelab. Osalised saavad selga mesilaskostüümid, programm toimub aktiivtegevuste ja mängude kaudu loodusrajal. 

Vt pikem kirjeldus

Võta ühendust

11 + 9 =