Select Page

Õppeprogramm lumejänese rada

ÕPPEPROGRAMM „LUMEJÄNESTE RADA“

Programmi eesmärk: Mängulisel teel ja aktiivtegevuste kaudu kahe Eestis elutseva jäneseliigi valgejänese (Lepus timidus) ja halljänese (Lepus europaeus) elu ja tegevuse tundmaõppimine.

Temaatika: avamaastik, karvastik, varjevärvus, koon, jäsemed, jooksuaeg, pesakond, taimtoiduline, rohttaim, võrse, röövloom, koprofaagia, jänesehaak

Sihtrühm: : lasteaedade vanemad rühmad

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika

Vajalikud õppevahendid: Valge- ja halljänese kujukesed, kahte värvi jänese kõrvad, lamineeritud fotod valgejänesest ja halljänesest, jäljereast, lamineeritud 6 erinevat värvi jänesekujutised, jänese hädakisaga peibutusvile, jänesenahk, värvilised pallid, vahendid häälte tekitamiseks, meisterdamiseks vatipadjad, PVA liim, pintslid, käärid, valged vahapliiatsid, arvuti, projektor, näritud võrsed, väljaheited, tee, kõrsikud, porgandid, raamatud, lamineeritud sedelid mõistatustega

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 3 h, jaanuar-märts

Rühma suurus: 24 last

Õpioskused: Laps:

  1. Väärtustab metsakooslust ja selle elurikkust;
  2. Kirjeldab õpitud loomaliigi eluviise ja elupaiku;
  3. Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
  4. Märkab nähtusi ja muutusi looduses;
  5. Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
  6. Mõistab ja tunneb ümbritsevat maailma terviklikult;
  7. Kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
  8. Oskab loodust vaadelda ja õppida tundma looduse eripärasid;
  9. Õpib jänese ökoloogiat ja anatoomiat.

Programmi ülevaade

Mängulisel teel ja aktiivtegevuste kaudu kahe Eestis elutseva jäneseliigi valgejänese (Lepus timidus) ja halljänese (Lepus europaeus) elu ja tegevuse tundmaõppimine. Uuritakse valgejänese ja halljänese välimust, toitumisharjumusi, elupaika ning eluviisi. Programmis sisalduvad mängud, ülesanded ja arutelud vahelduvad liikumisega talvises looduses. Nähtu, kogetu ja õpitu kinnistatakse ilmastikuolusid arvestades Vapramäe loodusmajas. Lumejänese raja programm toetab koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustöö põhimõtet mängu kaudu õppimisest, laste tervise edendamisest ja liikumisvajaduse rahuldamisest. 

Vt. pikem kirjeldus

Võta ühendust

15 + 13 =