Select Page

Õppeprogramm Kobras

ÕPPEPROGRAMM „KOBRAS“

Programmi eesmärk: Kopra eluviisi, pesitsemise, toitumise, vaenlaste, tegevusjälgede õpetamine.

Temaatika: imetaja, koprapesa, kopratamm, karvastik, jalad, sugemisküünis, jäsemed, jooksuaeg, pesakond, taimtoiduline, rohttaim, võrse, röövloom, kopranõre, saba, tegevusjäljed
Sihtrühm: : 5.-6. klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: vaatlemine, võrdlemine, rühmatöö.

Vajalikud õppevahendid: kopra topis  kolju  nahk koos saba ja jalgadega  lamineeritud pildid koprast, toidust, vaenlastest, toiduvõrgustikust, lamineeritud lauamängud.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Oskab sõnastada kopra kopra eluviisist tulenevaid kohastumusi eluks vees

2.      Tunneb looduses ära kopra tegevusjäljed

3.      Oskab analüüsida kopra rolli tähtsust looduses ja toiduahelas

4.      Märkab looduses ka teiste loomade tegevusjälgi ning oskab neid nimetada

 

Programmi ülevaade

Programm toimub VVV SA radadel, kus on kopra pesakuhilad. Programmi käigus matkatakse kopraga seotud elupaikades. Matka jooksul vaadeldakse kopra elupaiku ja tegevusjälgi, lahendatakse rühmatööna ülesandeid ja mängitakse. Teemadeks on kopra eluviis, pesitsemine, toitumine, vaenlased, tegevusjäljed (pesa, toitumisjäljed, tammid jm). Vaadeldakse kopra nahka (topist), selgitatakse kopra eluviisist tulenevaid kohastumusi eluks vees: lai ja lapik saba, ujunahkadega jalad ja sugemisküünis, kopranõre vajalikkus. Matka käigus vaadeldakse ka teiste loomade tegevusjälgi looduses. Arutletakse kopra rollist looduses ja toiduahelas, tema suhetest inimesega. Programmi jooksul toimuvad erinevad õppetegevused ja mängud kopra eluringiga tutvumiseks.

Tööleht

Võta ühendust

3 + 11 =