Select Page

Ööputukad

ÕPPEROGRAMM „ÖÖPUTUKAD“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi käigus tutvutakse öösel lendavate putukatega valguspüügil. Valguspüügiks seatakse üles lina ja lamp, püük toimub hämarikust pimedani. Programm algab sissejuhatusega ööputukatest ja valguspüügist, tutvustatakse ööputukaid piltide ja putukate  kogu abil. Putukaid vaadeldakse linal, vaatluspurgis või petritassidel ja uuritakse binokulaari all.  Abiks on putukate määrajad ja ööputukate joonistabel tavaliselt öösel lendavatest liikidest. Programmi täiendavatest materjalideks on hämarikuliblikate kogu, mille abil saab liike nii määrata kui ka tutvustada.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse õppemängu läbi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: III kooliaste (gümnaasium), programm toimub eesti keeles

Kestvus: 4h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: juuni-august

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Programmiga alustame loodusmajast, püük toimub õues, loodusmaja seinale. Riietuda tuleks ilmale vastavalt, püügi vahel on võimalik käia loodusmajas sees liike määramas. Alguskellaaeg määratakse vastavalt päikese loojumise järgi, püük toimub hämaras ja pimedas. Loodusmajas tuleb ära võtta välisjalanõud. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll. Soovitavalt võiks kaasas olla vähemalt kolm täiskasvanut olenevalt grupi suurusest. Kuna valguspüüki teostatakse ereda lambi all, siis enda silmade kaitseks pähe nokamüts.

Programmi maksumus: 240.- eur

Programmi eesmärk: Ööputukate vaatlus ja tundmaõppimine. Uurida putukaid valguspüügil ja binokulaarse mikroskoobiga. Õppida kasutama putukate määramistabeleid.

Seos riikliku õppekavaga:

seos õppekavaga: bioloogia:  2.1.9.1. Inimene uurib loodust; 2.2.4.1. Bioloogia uurimisvaldkond; 2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid; eesti keel: 2.1.8 suuline ja kirjalik suhtlus; kunst: 2.2.8.

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, bioloogia, eesti keel, kunstiõpetus

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

  1. Kirjeldab ööputukaid vaatluse ja määrajate abil;
  2. Oskab leida ning püüda ööputukaid vajalike vahenditega;
  3. Teab ööliblikate määramistunnuseid;
  4. Tunneb ära eelnevalt õpitud öösel lendavad liigid.

Õpipädevused: matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Metoodid: praktiline ööpüük, vaatlemine, võrdlemine, määramistabeli kasutamine.

Ajakava:

Sissejuhatus, püügiõpe, liikide tutvustus: 20 minutit

praktiline püük, määramine 3 h 20 minutit

kokkuvõttev analüüs 20 minutit.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse õppemängu läbi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Ööputukate tabel

Võta ühendust

10 + 11 =