Select Page

Mullaelustik 5.-6. klass

ÕPPEPROGRAMM „MULLAELUSTIK 5.-6. klass“

Programmi eesmärk: Õpetada tundma mulla- ja kõduelustikku, miks on muld oluline, õpetada kirjeldama mullaprofiili ja määrama mullalõimist.

Temaatika: Mulla- ja kõduelustik, huumushorisont, mullaprofiil, mullalõimis, aineringe, mullaõhk, mulla vesi, huumus

Sihtrühm: 5.-6. klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

AktiivõppemeetodidUurimine, võrdlemine, määramine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: kaanega läbipaistev purk (1-2), kühvlike, vaatlusalus,

kirjutusalus, pliiats, luup, joonlaud, lusikas ja pintsetid, labidas, mõõdulint.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-mai

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Analüüsib putuka eluks mullas vajalikke kohastumusi

2.      Kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke töövahendeid

3.      Tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, määrab mullas elavad liigid

4.      Kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullakihte

 

Programmi ülevaade Programmi jooksul toimub praktiline töö mullaprofiili uurimiseks, määratakse mullalõimis,korratakse üle mõisted lähtekivim, huumus, mullaõhk, mulla vesi. Uuritakse mulla- ja kõduelustikku, leitud putukad määratakse ja rühmitatakse. Õpitu kinnistatakse töölehe abil. 

Võta ühendust

6 + 12 =