Select Page

Matemaatika looduses 4. klass

ÕPPEPROGRAMM „MATEMAATIKA LOODUSES“     

Programmi eesmärk: Õppimine mängu kaudu, koostöö treenimine, mõistete kinnistamine, esemete võrdlemine, kaalumine, mõõtmine, loogilise mõtlemise arendamine, arvutusoskuse arendamine.

Temaatika: Ilmakaared, Arvutamine1000 piires, tehetejärjekord,, arvust osa leidmine, kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga, Selgrootud/selgroogsed loomad ,taimed, Aeg/ajaühikud, Mõõtühikud/mõõtmine-kaalumine, Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

Sihtrühm: : IV klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: : Rühmatöö, arvud 1..20, 30, 40…100, 1000, looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompamine, võrdlemine, mäng

Vajalikud õppevahendid: Nimesilt (paelaga), pliiats kõigile, istumisalused, papist alused pildi tegemiseks, numbrikaardid 1…20,30, 40…100, kaalud, 2×500 g liivakott, 1,5 m nöör kõigile, loomapildid, lõngakera, 3kompimiskotti esemetega, 3 joonlauda, 3 sentimeetririhma, kiletatud 10 erinevat puulehepilti 2 komplekti), erinevat värvi nööri, 36 numbrikaarti ülesandega, kompass, 2 stopperit.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, september-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Järgib tehete järjekorda ning teeb lihtsamaid arvutusi

2.      Oskab hinnata koostöö vajalikkust

3.      järjestab ja võrdleb naturaalarve 0….1000;

4.      oskab kahekohalise aru korrutamist ühekohalise arvuga,

5.      teab aja ja mõõtühikuid.

 

Programmi ülevaade

Programm kordab üle loodusõpetuses ja matemaatikas õpitu läbi erinevate mängude loodusrajal. Arendatakse koostööd ja kinnistatakse mõisteid.

4. klass sügisel programm.

Võta ühendust

3 + 2 =