Select Page

Liblikaprogramm

Programmi eesmärk: Liblikate vaatlus, püük ja tundmaõppimine, õppida kasutama liblikate määramistabeleid.

Temaatika: Liblikad

Sihtrühm: II-III klass

Toimumiskoht: Vellavere

Aktiivõppemeetodid: vaatlemine, võrdlemine, määramistabeli kasutamine

Õppevahendid: Luubid, petritassid, vaatluspurgid, putukate määrajad, putukavõrgud

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi, mai-august

Rühma suurus: 20-25 inimest

Õpitulemused:

1.      Teeb lihtsamaid liblikavaatlusi ning uurimuslikke tegevusi

2.      Käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid

3.      Kirjeldab liblikate välimust, seostab seda elukeskkonnaga

4.      Toob näiteid liblikate tähtsuse kohta looduses;

 

Programmi kirjeldus:

Programmi käigus toimub praktiline liblikapüük looduses, õpitakse kasutama liblikavõrke, nendega püüdmist ja liblikate kogumist. Saadud liigid määratakse. Programmi jooksul antakse ülevaade levinumatest liblikaliikidest Eestis, nende elutegevusest ja elupaikadest.

Võta ühendust

4 + 3 =