Select Page

Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?

ÕPPEPROGRAMM „KUS ON ELU SÄÄSTLIKUM JA MÕISTLIKUM“

Programmi eesmärk:  tõsta õpilaste  teadlikkust igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega.

Temaatika: keskkond ja jätkusuutlik areng, loodus ja keskkonnakaitse, kodanikualgatus, väärtus ja kõlblus

Sihtrühm: gümnaasium

Toimumiskoht: Vapramäe

AktiivõppemeetodidArutelu, argumenteerimine, seoste loomine

Õppevahendid: õppemäng „Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi, aastaringselt

Rühma suurus: 20-25 inimest

Õpitulemus:

1.      On teadlik igapäevaelu ressursi-ja energiakasutusest

2.      Kirjeldab säästva arengu põhimõtet

3.      Selgitab pidevalt suureneva jäätmetekke tagajärgi

4.      Teadvustab jäätmetekke vähendamise positiivseid külgi.

 

Programmi kirjeldus:

Õppeprogrammi abil tõuseb teadlikkus igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega – saadakse teavet säästlikust tarbimisest – mõistetakse säästva arengu põhimõtet. Õppeprogrammi käigus teadvustatakse inimeste igapäevast Maa ressursside kasutust – tutvustatakse inimeste erinevaid kodumajapidamisi õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum” abil.

Võta ühendust

5 + 12 =