Select Page

Konkurss “Sinilill” kokkuvõtted

Konkursitööde elektrooniline kogumik

Konkursil äramärgitud tööde nimekiri

Märtsil lõppes VVV konkurss „SINILILL”. Konkurssi korraldasime esmakordselt, idee selleks tuli VVV piirkonnas koole külastades, kus uurisime milliseid ettevõtmisi meie poolt oodatakse. Idee aasta taime/looma konkursi korraldamiseks saime Konguta koolist.

Rõõm oli näha, et konkurss võeti hästi vastu, konkursile laekus 244 tööd, neist 127 tööd lasteaia vanuserühmas, 65 tööd I-III klassist, 49 tööd IV-VI klassist ja 3 tööd VII-IX klassist. Gümnaasiumi vanuserühmast töid ei laekunud.

Žürii koosnes VVV retkejuhtidest: Karin Raud, Anneli Lehtla, Evelin Toom, Liina Luure ja Mats Hansen.

Kuna töid oli  palju ja valikut teha raske, otsustas žürii ära märkida ka teisi töid peale esikolmiku.

Konkursitöödes oli palju kasutatud uudseid tehnikaid, ka nooremas vanuserühmas, palju fantaasiat ja väga eriliste tehnikatega töid. Saabusid mõned videod, kus õpilased olid ise sinilille klassi kasvama pannud ja seda filminud kuni õitsemiseni või siis õues filmitud sinilille päeva, tuli paar uurimustööd, palju joonistusi, luuletusi. Oli näha, et mitmed õpetajad olid teemaga tegelenud nädalaid.

Maikuus on auhinnatud tööde näitus vaatamiseks üles pandud Vapramäe Loodusmajja.

Tundub, et selline uurimustöö-konkurss leidis hea vastuvõtu, osales piisavalt huvilisi, kuid Gümnaasiumi jaoks võib ilmselt selline teema lihtsaks jääda. Tulevikus võiks see konkurss lõppeda 9. klassiga. Žürii mõtles välja ka järgmise aasta uurimustöö teema –  orav.  Oravad on Vapramäe metsa arvukad püsiasukad ja orava tegelaskuju mängis ka olulist rolli Vapramäe Loodusmaja avamisel.

Konkursi läbiviimist toetas: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.