Select Page

Kevad

ÕPPEPROGRAMM „KEVAD“

Programmi eesmärk. Kevadise looduse vaatlemine, uurimine milline on ilm, kevadised taimed ja muutused loomariigis.

Temaatika: kevadkuud, rändlinnud,  ilm, taimed sügisel

Sihtrühm: lasteaed

Koht: VVV matkarajad

Aktiivõppemeetodid: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Õppevahendid: luup, termomeeter, mõõdulint, paber, pliiatsid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi (aprill-mai)

Rühma suurus: kuni 25 last

 Õpioskused: Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. väärtustab kevadist loodust ja selle elurikkust;
 10. kirjeldab õpitud looma- ja linnuliike ja nende eluviise;
 11. tunneb kodukoha loodust, enamlevinuid taimi;
 12. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 13. oskab vaadelda kevadilma ja kirjeldada nähtusi.

Programmi ülevaade

Programm viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul. Koos uuritakse kevadist loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, millised on esimesed kevadtaimed ja saabuvad rändlinnud. 

Vt töölehte

Võta ühendust

8 + 6 =