Select Page

Jälgede jahil

 ÕPPEPROGRAMM „JÄLGEDE JAHIL“

Programmi eesmärk: . Õpitakse tundma Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist ja loomade jälgi.

Temaatika: Loomad, käpad, sõrad, kiskjad, närilised.

Sihtrühm: : 4-6 klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: võrdlemine, seoste loomine, tähelepanu arendamine

Vajalikud õppevahendid: Pliiatsid, kirjutusalused, määramislehed, joonlauad, mõõtelindid, loomade tegevusjäljed.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2-3 h, jaanuar-märts

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Teeb lihtsamaid jäljevaatlusi ning tunneb ära vastava looma jälje

2.      Tunneb kodukoha levinumaid loomaliike ja nende jälgi

3.      Oskab ära tunda looma näritud oksa, väljaheite, jälje järgi maas või puul.

4.      Vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid teistele

 

Programmi ülevaade

Programmi jooksul liigutakse loodusrajal ja tutvutakse loomade tegevusjälgedega (näritud oksad, jäljed puudel, jäljed lumel, loomade väljaheited, nahad). Mõõdetakse loomade jälgede pikkusi, võrreldakse neid raamatuga. Iga looma tutvustus ja arutelud kohapeal.

Võta ühendust

6 + 3 =