Select Page

Ilmaõppeprogramm

ÕPPEPROGRAMM „ILMAÕPPEPROGRAMM“

Programmi eesmärk: Õpetada kasutama termomeetreid, mõõtma tuule kiirust ja suunda, sademetehulka, niiskust õhus, määrama pilvi.

Temaatika: Pilved, temperatuur, tuul, sademed

Sihtrühm: :  5-6 klass 

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, katsete läbiviimine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: Pliiatsid, kirjutusalused, anemomeeter, psühromeeter, baromeeter, tavatermomeeter, max-min termomeeter, sademetemõõtja, pilvede määramise tööleht, tuuleketas.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

  1. Analüüsib mõõtmiste andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi
  2. mõõdab õues õhutemperatuuri, õhuniiskust, õhurõhku, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suuna;
  3. võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed);
  4. teab antropogeense tegevuse mõju atmosfäärile;
  5. teab ilmaennustamise meetodeid ja rakendab neid ka ise.

Programmi ülevaade

Programmi jooksul kasutatakse erinevaid mõõteriistu (termomeeter, anemomeeter, baromeeter, psühromeeter) ilmaelementide mõõtmiseks, kogutud andmete põhjal koostatakse hetke ilmateade. Programmis on kasutusel nii digitaalsed kui mehhaanilised mõõteriistad. 

Võta ühendust

13 + 7 =