Select Page

Hea Külastaja meelespea

HEA KÜLASTAJA

Kasuta palun puhkekohti nii, et need säiliksid sarnastena ka järgmistele tulijatele, selleks:

• TEE LÕKE AINULT SELLEKS ETTEVALMISTATUD LÕKKEKOHALE
• KASUTA LÕKKES METSAKUIVI OKSI VÕI VALMISPANDUD LÕKKEPUID 
• KASUTA KÜTTEPUID SÄÄSTLIKULT, ET NEID OLEKS KA TEISTEL TULIJATEL VÕTTA
• LÕKKES VÕIB PÕLETADA LOODUSLIKKU PÄRITOLU PÕLEVAID JÄÄTMEID 
• ÄRA PÕLETA PLASTMASSI (TEKIVAD MÜRGISED ÜHENDID), KLAASI JMS.
• EELISTA KORDUVKASUTUSEGA NÕUSID