Select Page

Õppeprogramm putukad

ÕPPEROGRAMM „PUTUKAD“

Programmi eesmärk: Putukate vaatlus ja tundmaõppimine. Uurida putukaid erinevates elukeskkondades, jälgida nende tegevust ja õppida kasutama putukate määramistabeleid.

Temaatika: Putukad

Sihtrühm: I kooliaste

Toimumiskoht: Vapramäe või Vellavere

Aktiivõppemeetodid: vaatlemine, võrdlemine, määramistabeli kasutamine

Õppevahendid: Luubid, petritassid, vaatluspurgid, putukate määrajad, putukavõrgud

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi, mai-august

Rühma suurus: 20-25 inimest

Õpitulemused:

1.      Väärtustab putukaid eluslooduse olulise osana.

2.      Oskab määrata putukaid tuginedes materjalidele

3.      Võrdleb erinevate putukate kohastumusi seoses elukeskkonnaga

4.      Analüüsib putukate olulisust meie igapäevases elus

 

Programmi kirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse putukatega erinevates elukeskkondades (mets, niit, raiesmik).

Programm algab sissejuhatusega putukatest, tutvustatakse putukaid piltide abil. Toimub õppekäik putukate püüdmiseks, leitud liigid kogutakse purkidesse ja hiljem määratakse

Võta ühendust

13 + 7 =