Select Page

Vapramäe programm

„VAPRAMÄE PROGRAMM“

Programmi eesmärk: Õpetada tundma metsakooslust, seal kasvavaid taimi, samblaid, samblikke, koosluste määramist ja metsarindeid.

Temaatika: rinne, sammal, samblik, kooslused, metsa eluring

Sihtrühm: :  IV-VI klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: Pliiatsid, kirjutusalused, määrajad, mõõdulindid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2-3 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemus:

1.      Oskab nimetada looduskeskkonnas erinevaid metsarindeid

2.      Määrab metsakoosluse

3.      Teab erinevaid puude pikkuse ja ümbermõõdu mõõtmise meetodeid

4.      Nimetab erinevaid metsataimi ning taimede kuuluvust erinevatesse kooslustesse

 

Programmi ülevaade

Programmi jooksul toimub õpperetk, kus õpitakse tundma metsarindeid, määrama kooslust, uuritakse taimi erinevates kooslustes ning tehakse praktiliselt läbi puude kõrguse ja ümbermõõdu mõõtmine.

Võta ühendust

12 + 10 =