Select Page

Teod

ÕPPEPROGRAMM „TEOD“

Programmi eesmärk. Tigude tundmaõppimine, vaatlemine, uurimine, koht ökosüsteemis.

Temaatika: Limused. Teod

Sihtrühm: lasteaed

Koht: VVV matkarajad

Arendatavad oskused: Vaatlemine, mõõtmine, võrdlemine, grupitöö kogemus

Õppevahendid: karbid tigude jaoks, luubid, Petri tassid, suurem läbipaistmatu kaanega karp, toidukraam tigudele

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi mai

Rühma suurus: kuni 25 last

Programmi ülevaade

Programmi jooksul tutvutakse tigude elupaikadega, otsitakse erinevaid tigusid, uuritakse neid, räägitakse läbi teemad kuidas nad liiguvad, mida söövad, milline on nende välisehitus, kes on vaenlased ja mille poolest on teod kasulikud/kahjulikud.

Õpitulemused:

Õpilane:

  1. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
  2. suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
  3. oskab kirjeldada tigu;
  4. tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi;
  5. suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja katsetada;
  6. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Võta ühendust

14 + 8 =