Select Page

Putukaprogramm

ÕPPEROGRAMM „PUTUKAD“ 

Programmi eesmärk: Putukate vaatlus ja tundmaõppimine. Uurida putukaid erinevates elukeskkondades, jälgida nende tegevust ja õppida kasutama putukate määramistabeleid.

Temaatika: Putukad

Sihtrühm: 4-6 klass

Toimumiskoht: Vapramäe või Vellavere

Aktiivõppemeetodid: vaatlemine, võrdlemine, määramistabeli kasutamine

Õppevahendid: Luubid, petritassid, vaatluspurgid, putukate määrajad, putukavõrgud

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi, mai-august

Rühma suurus: 20-25 inimest

Õpitulemused:

1.      Väärtustab putukaid eluslooduse olulise osana.

2.      Oskab määrata putukaid tuginedes materjalidele

3.      Võrdleb erinevate putukate kohastumusi seoses elukeskkonnaga

4.      Analüüsib putukate olulisust meie igapäevases elus

 

Programmi kirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse putukatega erinevates elukeskkondades (mets, niit, raiesmik).

Programm algab sissejuhatusega putukatest, tutvustatakse putukaid piltide abil. Toimub õppekäik putukate püüdmiseks, leitud liigid kogutakse purkidesse ja hiljem määratakse.

Võta ühendust

2 + 13 =