Select Page

Programm Jäljed lumel

ÕPPEPROGRAMM „JÄLJED LUMEL“

Programmi eesmärk: . Õpitakse tundma  Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist ja loomade jälgi.

Temaatika: Loomad, käpad, sõrad, kiskjad, närilised.

Sihtrühm: : lasteaed

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: võrdlemine, seoste loomine, tähelepanu arendamine

Vajalikud õppevahendid: pildid loomadest, loomade tegevusjäljed.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2-3 h, jaanuar-märts

Rühma suurus: 20-25 last

Õpioskused: Laps:

  1. Areneb tähelepanu võime;
  2. Oskab teha vahet erinevatel liikidel;
  3. Oskab võrrelda erinevaid liike ja nende vahel seoseid luua;
  4. Õpib tundma erinevate loomaliikide eluviisi ja elupaiku;
  5. Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
  6. Käitub loodust hoidvalt;
  7. Täidab mängudes erinevaid rolle;
  8. Kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid

Programmi ülevaade

Programmi jooksul liigutakse loodusrajal ja tutvutakse loomade tegevusjälgedega (näritud oksad, jäljed puudel, jäljed lumel, loomade väljaheited, nahad). Uuritakse jäljeridu, loomade jälgede pikkusi, liikumisviise. Iga looma tutvustus ja arutelud kohapeal. 

Võta ühendust

13 + 10 =