Select Page

Päevane programm TALV

 ÕPPEPROGRAMM „PÄEVANE PROGRAMM TALV“

Programmi eesmärk: loomade tegevusjälgede tundmaõppimine, kirjeldamisoskuse arendamine, lume omaduste määramine, talvine looduses hakkamasaamine.

Õppeaine: loodusõpetus

Teema, alateema: imetajad, lumi, lume omadused, kirjeldamine, talvine looduses hakkamasaamine.

Klass, kooliaste: IV-VI klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal, Vapramäe Loodusmaja

Vajalikud õppevahendid: töölehed, pliiatsid, mõõdulindid, määrajad.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 5 h, detsember-märts

Rühma suurus: 25 last

Programmi tutvustus: Õppeprogramm viiakse läbi talvisel ajal loodusrajal ja loodusmajas. Programmi läbiviimisel kasutatakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse poolt väljatöötatud õppeprogrammide „Jälgede jahil”, „talv“ töölehti. Vaadeldakse talvise looduse ja matkaraja muutusi, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, lume olemasolul uuritakse lume omadusi.

Õpitulemused

Õpilane:

1) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis;

2) tunneb looduses ära erinevate liikide tegevusjäljed;

3) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi;

4) selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, konkurents

5) kirjeldab vee olekuid, nimetab jää sulamis-, vee külmumis- ja keemistemperatuuri.

Päevane programm   talv   

Võta ühendust

2 + 13 =