Select Page

Õppeprogramm Tigudest

ÕPPEPROGRAMM „TEOD“

Programmi eesmärk. Tigude tundmaõppimine, vaatlemine, uurimine, koht ökosüsteemis.

Temaatika: Limused. Teod

Sihtrühm:  I kooliaste

Koht: VVV matkarajad

Arendatavad oskused: Vaatlemine, mõõtmine, võrdlemine, grupitöö kogemus

Õppevahendid: karbid tigude jaoks, paberid, kirjutusvahendid, kirjutusalus, luubid, Petri tassid, suurem läbipaistmatu kaanega karp, toidukraam tigudele

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi mai

Rühma suurus: kuni 25 last

Programmi ülevaade

Programmi jooksul tutvutakse tigude elupaikadega, otsitakse erinevaid tigusid, uuritakse neid, räägitakse läbi teemad kuidas nad liiguvad, mida söövad, milline on nende välisehitus, kes on vaenlased ja mille poolest on teod kasulikud/kahjulikud.

Õpitulemused:

Õpilane:

1) eristab erinevaid tigude liike vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab neid;

2) teab tigude eluavalduste kohta eri aastaaegadel;

3) väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest.

õppelehed

Võta ühendust

3 + 12 =