Select Page

Õppeprogramm Päevakoera päev

ÕPPEPROGRAMM „PÄEVAKOERA PÄEV“

Programmi eesmärk: liblika eluringi, ökoloogia tundmaõppimine erinevate ülesannete ja tegevuste kaudu looduses.

Temaatika: Liblika moonded, niidutaimed, putukate toitumine

Sihtrühm: lasteaed

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, niidutaimed

Vajalikud õppevahendid: röövikukostüümid: 25 tk, liblikatiivad 25 tk, rööviku pilt A4, liblika

moonded, kapsalehed, salatilehed, kurgiviilud, kileringid „lillede“ tähistamiseks, paber, kleeppaber (raamatukile), käärid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, september, mai-juuni

Rühma suurus: 20-25 last

Õpioskused: Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 10. oskab vaadelda loodust ja tundmaõppida looduse eripärasid;
 11. tunneb päevakoera eluviisi ja elupaiku;
 12. suudab osa võtta rühmatööst;
 13. arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet;
 14. tunneb erinevaid niidutaimi;
 15. teab liblika erinevaid arengujärke ja nende iseärasusi.

Programmi ülevaade

Programm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal.Õppeprogramm viiakse läbi kevadsuvisel ajal aktiivtegevuste ja mängude kaudu.

Programmi ajal kehastuvad lapsed liblikateks ja teevad läbi erinevad liblika arengujärgud.

Programm õpetab tundma liblikate arengujärke, nende toitumist ja tegevusi ning niidutaimi.

Vt. pikem kirjeldus

Võta ühendust

1 + 8 =