Select Page

Kevadprogramm

ÕPPEPROGRAMM „KEVAD“

Programmi eesmärk. Kevadise looduse vaatlemine, uurimine milline on ilm, kevadised taimed ja muutused loomariigis.

Temaatika: kevadkuud, rändlinnud,  ilm, taimed sügisel

Sihtrühm: I kooliaste

Koht: VVV matkarajad

Aktiivõppemeetod: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Õppevahendid: luup, termomeeter, mõõdulint, paber, pliiatsid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi (aprill-mai)

Rühma suurus: kuni 25 last

Programmi ülevaade

Programm viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul. Koos uuritakse kevadist loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, millised on esimesed kevadtaimed ja saabuvad rändlinnud. 

Õpitulemused:

Õpilane:

  1. märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
  2. suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
  3. kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, lindusid;
  4. oskab kirjeldada ilma;
  5. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Võta ühendust

5 + 12 =